Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561SJ 38
  • 4581AC 119
  • 4583SL 151
  • 4581BL 12
Publicatiedatum
03-06-2020
Einddatum
15-07-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 23 april 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:
- Mevr. D. Koyen – van Cauteren, Zeildijk 38 4561 SJ Hulst;
- Dhr. A. Amraoui, Hulsterweg 151 4583 SL Terhole;
- Dhr. L. dos Santos Conceição, Acaciastraat 12 4581 BL Vogelwaarde;
- Dhr. J.L.W. van Molenbroek, Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde;
- Dhr. J.B. Martinu, Hulsterweg 151 4583 SL Terhole;
- Dhr. T.J.W. Landveld, Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 15 juli 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.