Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4567AE 221
  • 4561RL 109 a
  • 4561CN 3
  • 4561CN 3 a
  • 4583SL 151
Publicatiedatum
10-06-2020
Einddatum
22-07-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres, waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 1 mei 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
 

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- Mevr. N.Y. Vermeulen – Kleine Bagijnestraat 3a – 4561 CN Hulst;
- Dhr. J.M.B. Passemiers – Kleine Bagijnestraat 3a – 4561 CN Hulst;
- Dhr. K. Vermeiren – Kleine Bagijnestraat 3 – 4561 CN Hulst;
- Dhr. B. Thiemicke – Hulsterweg 151 – 4583 SL Terhole;
- Dhr. K.W. Soukotta – ’s-Gravenstraat 221 – 4567 AE Clinge;
- Dhr. J. Burm – Tolweg 109a – 4561 RL Hulst.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 22 juli 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.