Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Dorpsstraat 12 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589KP 12
Publicatiedatum
09-03-2020
Einddatum
20-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van een zieke kastanjeboom op de locatie Dorpsstraat 12; zaaknummer 182322 te Ossenisse. (aanvraag ontvangen d.d. 9 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.