Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Grote Markt 20 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561EB 20
Publicatiedatum
13-03-2020
Einddatum
24-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbrengen van gevelreclame op de locatie Grote Markt 20; zaaknummer 183037 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 13 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.