Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 54 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LJ 54
Publicatiedatum
10-03-2020
Einddatum
21-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het legaliseren van een erfafscheiding op de locatie Hulsterweg 54; zaaknummer 182367 te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 10 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.