Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Meidoornstraat 8 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581DC 8
Publicatiedatum
26-02-2020
Einddatum
08-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een plaatsvervangende woning op de locatie Meidoornstraat 8 te Vogelwaarde.(aanvraag ontvangen d.d. 26 februari 2020).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.