Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Moersluisstraat 6 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HE 6
Publicatiedatum
07-03-2020
Einddatum
18-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een extra oprit om de auto te kunnen parkeren in een bestaand bijgebouw. Oprit vertrekt van Zoutziedersstraat en sluit via de kortste weg aan op de locatie van het bijgebouw op de locatie Moersluisstraat 6 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 7 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.