Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Groenstraat en Ferdinandusdijk te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4566BH
  • 4566RK
Publicatiedatum
19-03-2020
Einddatum
30-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitvoeren van een verjongingskap op 3 dijkvakken op de locaties Groenstraat (1 dijkvak) en Oude Ferdinandusdijk (2 verschillende dijkvakken), uitvoering in de loop van 2020, herplant gelijkwaardige bomen voorzien binnen 2 jaar; zaaknummer 183688 te Heikant. (aanvraag ontvangen d.d. 19 maart 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.