Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Sint Janshof te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564EZ
Publicatiedatum
26-02-2020
Einddatum
08-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een vrijstaande woning op de locatie Sint Janshof ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, nummer 1680 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 26 februari 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.