Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan herziening Hontenissestraat 16 te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
26-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Herziening Hontenissestraat 16 te Hulst van 26 maart tot en met 6 mei 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenhontestr16-001O. Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ alsmede het mogelijk maken van een zorglandgoed met 18 onzelfstandige wooneenheden.

Procedure

Een ieder kan van 26 maart tot en met 6 mei 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.