Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Gentsevaart te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4565ER 8
Publicatiedatum
12-03-2020
Einddatum
22-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het uitbreiden van het parkeerterrein ten zuiden van het perceel Gentsevaart 8 te Kapellebrug. Kadastraal bekend HTN00, sectie S nummers 1028 en 1464.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 22 februari 2020), met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 12 maart tot en met 22 april 2020 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan een ieder van 12 maart tot en met 22 april 2020 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.