Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561CD 2
  • 4589RM 3
Publicatiedatum
24-03-2020
Einddatum
05-05-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- Dhr. A. Kiraz, Lange Nieuwstraat 2 4561 CD Hulst (Datum uitschrijving: 3 februari 2020);
- Dhr. H. Oost, Weststraat 3 4589 RM Ossenisse (Datum uitschrijving: 18 februari 2020).

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.