Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Alexander de Grotestraat 28 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4562BJ 28
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een houten tuinhuis tegen de zijgevel van de woning. Omheining aan openbare weg kant blijft staan op de locatie Alexander de Grotestraat 28; zaaknummer 191387 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 13 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.