Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor De Splinterkreek 17 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
16-05-2020
Einddatum
27-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een gaas met groene klimopbegroeiing aan het trottoir ter afscheiding van de achtertuin bij het perceel De Splinter Kreek 17 (in project de Wittebrug); zaaknummer 191825 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 16 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.