Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Houtenkwartier 6 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AA 6
Publicatiedatum
18-05-2020
Einddatum
29-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het slopen van de huidige aanbouw op de locatie Houtenkwartier 6; zaaknummer 192002 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 18 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.