Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Poorterslaan 78 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561ZN 78
Publicatiedatum
23-04-2020
Einddatum
04-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een tweede uitrit op de locatie Poorterslaan 78; zaaknummer 189018 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 23 april 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.