Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Stationsplein 24 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GC 24
Publicatiedatum
18-05-2020
Einddatum
29-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verbouwen van de winkel PetsPlace - Boerenbond op de locatie Stationsplein 24; zaaknummer 191991 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 18 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.