Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Wilhelminastraat 124 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564AB 124
Publicatiedatum
18-05-2020
Einddatum
29-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het slopen van een bestaande aanbouw en bijgebouwen en het bouwen van een nieuwe aanbouw op de locatie Wilhelminastraat 124; zaaknummer 191904 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 18 mei 2020).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.