Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zeildijk 18 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SJ 18
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een houten omheining voor het afschermen van een paardenpaddock naast de weg op de locatie Zeildijk 18; zaaknummer 191094 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 12 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.