Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Frans Halsstraat te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CX
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuwe woning op de locatie Frans Halsstraat ongenummerd (naast nr 9, ontwikkeling Vermeerplein kavel 3); zaaknummer 189379 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 28 april 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.