Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Grindweg naar Hontenisse te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589KN
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende schuur op de locatie Grindweg naar Hontenisse ongenummerd (naast nr 20), kadastraal bekend als HTN01, sectie W nummer 14; zaaknummer 191298 te Ossenisse. (aanvraag ontvangen d.d. 12 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.