Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Opperstraat te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
18-05-2020
Einddatum
29-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het beregenen van bosplantsoen percelen grenzend aan de Opperstraat ongenummerd, kadastraal bekend als HUL, sectie R, nummers (totaal 6 vakken) 1740, 234, 213, 228, 149 en 684; zaaknummer 191916 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 18 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.