Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Plaatstraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561RE
Publicatiedatum
23-04-2020
Einddatum
04-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een wielerpaneel op de locatie Plaatstraat ongenummerd, (tussen Tolweg 109 en Plaatstraat 1); zaaknummer 189127 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 23 april 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.