Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor een landbouwperceel aan de Hontenissestraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SG
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een nieuwe waterloop in het landbouwperceel aan de Hontenissestraat / achter de woningen aan de Janseniuslaan; zaaknummer 191457 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 13 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.