Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor 's-Gravenstraat 46 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567AK 46
Publicatiedatum
08-05-2020
Einddatum
19-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een bijgebouw op de locatie ’s Gravenstraat 46; zaaknummer 190860 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 8 mei 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.