Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Beleidsregels tijdelijk gedogen horecaterrassen openbare ruimte

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
28-05-2020
Einddatum
09-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door de burgemeester beleidsregels zijn vastgesteld die betrekking hebben op het tijdelijk gedogen van horecaterrassen in de openbare ruimte. 

Beschrijving

In de regeling zijn onder meer eisen gesteld waaraan deze extra terrassen moeten voldoen om de verkeersveiligheid te waarborgen en de hinder voor de omgeving te beperken.

Procedure

De beleidsregels  treden op 1 juni 2020 in werking en liggen vanaf 28 mei 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. De beleidsregels kunt u enkel op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 0114.