Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Karel Doormanstraat 33 en 35 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4587EH 33
Publicatiedatum
30-04-2020
Einddatum
11-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van een 2-onder-1 dakwoning op de locatie Karel Doormanstraat 33 en 35; zaaknummer 161142 te Kloosterzande.

Procedure

U kunt de verleende vergunning inzien tot en met 11 juni 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 11 juni 2020 tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 30 april 2020).