Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Nieuweweg 76 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4561BN 76
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het wijzigen van de daken van de achter aanbouwen tot één groot nieuw doorlopend plat dak op de locatie Nieuweweg 76; zaaknummer 186891 te Hulst.

Procedure

U kunt de verleende vergunning tot en met 30 juni 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 20 jun i2020 tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 19 mei 2020).