Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4587LC
  • 4561RA
Publicatiedatum
14-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Hulst van 14 mei tot en met 24 juni 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbedrijventerrein-001O.

Beschrijving

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen: Hogeweg te Hulst, Hoek & Bosch te Kloosterzande, Walsoorden en Clinge.

Inhoud
Op dit moment geldt er voor elke bedrijventerrein in de gemeente Hulst een apart bestemmingsplan. Hierin staat voor welke functies u de grond mag gebruiken en of u er mag bouwen. Door al die verschillende plannen is er geen eenduidig beleid. Daardoor wijken de mogelijkheden per bedrijventerrein soms af. Om te zorgen dat er voor alle ondernemers dezelfde regels gaan gelden, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Gronden met eenzelfde bestemming krijgen, onafhankelijk van de locatie, dezelfde bouw- en gebruiksregels.
Het nieuwe bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dat betekent dat de tot nu toe geldende bestemmingen de basis vormen voor het nieuwe bestemmingsplan. Verder worden gebruiks- en bouwmogelijkheden geboden die ruimte geven aan de wensen van deze tijd.

Procedure

Zienswijzen

Een ieder kan van 14 mei tot en met 24 juni 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.