Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Drie Gezustersdijk 41, Meloweg ong.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4581RM 41
  • 4569PG
Publicatiedatum
14-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Drie Gezustersdijk 41, Meloweg ong. van 14 mei tot en met 24 juni 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenmelowegong-001O.

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt het realiseren van een woning op de locatie Meloweg ong. te Graauw mogelijk. Deze woning wordt mogelijk gemaakt door het verplaatsen van een bouwtitel van de locatie Drie Gezustersdijk 41 te Vogelwaarde. In het voorliggende bestemmingsplan is het wegbestemmen van deze woning eveneens opgenomen.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.