Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565EV 8
Publicatiedatum
06-05-2020
Einddatum
03-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben op 27 maart 2020 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van PLUS Mangnus, gelegen aan Gentsevaart 8 te Kapellebrug.

Beschrijving

Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor PLUS Kapellebrug
De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het parkeerterrein.

Procedure

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de beslistermijn van deze procedures te verlengen met 6 weken. De uiterste beslisdatum is zodoende 3 juli 2020. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 5120 4428 of 0115-745100.

Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV200151/00241647.