Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verwijdering uit landelijk register kinderopvang

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561MC 37
Publicatiedatum
27-05-2020
Einddatum
08-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken op grond van artikel 8 lid 4 van het ‘Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang’ bekend dat onderstaande kinderopvangvoorzieningen op eigen verzoek zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Beschrijving

Registratienummer LRK: 460817310
Soort voorziening: Kinderdagopvang
Naam en adres voorziening: Kindercentrum Mamaleen
Leeghwaterstraat 37, 4561 MC Hulst
Ingangsdatum verwijdering: 11 juli 2020


Registratienummer LRK: 826331476
Soort voorziening: Buitenschoolse opvang
Naam en adres voorziening: Kindercentrum Mamaleen
Leeghwaterstraat 37, 4561 MC Hulst
Ingangsdatum verwijdering: 11 juli 2020

Procedure

Het LRK is digitaal te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.