Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Glacisweg 44a te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HG 44 a
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een kleine kapsalon op de locatie Glacisweg 44a te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 17 november 2020). Zaaknummer 212303;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.