Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Godsplein 16 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561BD 16
Publicatiedatum
26-10-2020
Einddatum
07-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het afsluiten van het linkerdeel van de drukkerij en omvormen rechterdeel van de drukkerij tot 2 appartementen op de locatie Godsplein 16, kadastraal bekend sectie A, nummer 2999 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 26 oktober 2020). Zaaknummer 209414;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.