Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Jacob van Heemskerkstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
09-11-2020
Einddatum
21-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het nieuwbouwen van 2x2 onder 1 kapwoningen (4 woningen) op de locatie Jacob van Heemskerkstraat ongenummerd, kadastraal bekend als sectie H, nummers 3613 t/m 3616 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 9 november 2020). Zaaknummer 211117;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.