Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Karel Doormanstraat 29 en 31 te kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587EH 29
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een 2 onder 1 dakwoning op de locatie Karel Doornmanstraat 29 en 31 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 27 oktober 2020). Zaaknummer 209434;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.