Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kerkhofpad 20 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BZ 20
Publicatiedatum
30-10-2020
Einddatum
11-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een kapschuur op de locatie Kerkhofpad 20 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 30 oktober 2020). Zaaknummer 210069.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.