Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Poolsplein 9 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587CL 9
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een buiten volière in L-vorm voor het houden en kweken van vogels op de locatie Poolsplein 9 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 11 november 2020). Zaaknummer 211616;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.