Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Poorterslaan 126 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561ZN 126
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van dakkapellen op de woning op de locatie Poorterslaan 126 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 10 november 2020). Zaaknummer 211134;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.