Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Verdistraat 18 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561VR 18
Publicatiedatum
29-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een aanbouw bij de bestaande woning op de locatie Verdistraat 18 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 29 oktober 2020). Zaaknummer 209787;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.