Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zandstraat 24 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SE 24
Publicatiedatum
12-11-2020
Einddatum
24-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van 2 dakkapellen op het dakvlak van de voorgevel op de locatie Zandstraat 24 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 12 november 2020). Zaaknummer 211685;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.