Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Stellestraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561RG
Publicatiedatum
19-11-2020
Einddatum
31-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het rooien van bomen op voormalig vuilstortplaats i.v.m. aanbrengen afdeklaag op de locatie Stellestraat ongenummerd, kadastraal bekend als HUL sectie A, nummer 734 (toegang via parallelweg Hogeweg) te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 19 november 2020). Zaaknummer 212710. Gaat om 59 populieren (oostzijde 20 stuks, westzijde 10 stuks en zuidzijde 29 stuks). Herplanting van het talud met bosplantsoen na werkzaamheden aanbrengen afdeklaag;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.