Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
02-11-2020
Einddatum
14-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 

Beschrijving

Het kappen van bomen op meerdere locaties (zie kaplijst hieronder)
Straat Woonplaats Soort Aantal reden herplant
Liniestraat 85-173 Hulst Bolacacia 6 Verminderde vitaliteit ja
Liniestraat 85-173 Hulst Lijsterbes 7 Verminderde vitaliteit ja
Liniestraat 43-47 Hulst Japanse notenboom 3 Overlast ja
Michelstadtpad Hulst Canada-populier 37 Overlast, gevaar ja
’s Gravenstraat 169 Clinge Rode beuk 1 Verminderde vitaliteit ja
Emmastraat 19 Kloosterzande Gewone esdoorn 39 Dunning nee
Emmastraat 20 Kloosterzande Gewone esdoorn 4 Dunning nee
Sportlaan 24 Hulst Gewone esdoorn 3 Verminderde vitaliteit ja
Totaal 100

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 2 november 2020). Zaaknummer 203703;