Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan Roskamstraat 42a te Kapellebrug

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4565EM 42 a
Publicatiedatum
12-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Roskamstraat 42a te Kapellebrug van 12 november tot en met 23 december 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenroskam42a-001O. Het bestemmingsplan betreft het verplaatsen van de bedrijfswoning naar het achterliggende terrein.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, kunt u een afspraak maken tijdens de bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan vanaf 12 november tot en met 23 december 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.