Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2021 onderdeel strategie

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-11-2020
Einddatum
11-01-2021
Bekendmaking

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere  Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

Beschrijving

In het VTH-beleid Zeeland, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap . Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

Procedure

Het ontwerpbeleid ligt van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de heer P. Verstraeten van de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

 

In de periode van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst.

De ontvangen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota.