Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4561EB 8
Publicatiedatum
25-11-2020
Einddatum
04-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op verzoek van Domino’s Pizza Netherlands B.V., op grond van artikel artikel 2.2 vierde lid en artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeven van  Domino’s Pizza Hulst, gelegen aan de Grote Markt 8 te Hulst.

Beschrijving

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Domino’s Pizza Hulst
Het besluit heeft betrekking op een ontheffing voor een slibvangput.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 januari 2021 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot dhr. P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200016/00254986.