Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4567BR 2 a
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
10-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan CLN Metalen, gelegen aan de Tiberghienweg 2a te Clinge een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor CLN Metalen
Het opslaan van maximaal 15 ton ferro- en non-ferrometalen.

Procedure

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 10 december 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur  en/of in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u de omgevingsvergunning wilt inzien, dient u een afspraak te maken tijdens de bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 december 2020 tegen deze omgevingsvergunning(en) schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Hulst, postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.S. Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 5112 5436 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200443/00253997.