Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Grote Markt 10 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561EB 10
Publicatiedatum
02-10-2020
Einddatum
13-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een doorzichtig screen aan de zijde van de Gentsestraat op de locatie Grote Markt 10 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 2 oktober 2020). Zaaknummer 206634;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.