Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Vogelweg 4 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PL 4
Publicatiedatum
19-10-2020
Einddatum
30-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een opslagloods/werkplaats er vervanging van een bestaande werkplaats op de locatie Vogelweg 4 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 19 oktober 2020). Zaaknummer 208595;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.