Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning geweigerd voor Tivoliweg 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561HJ 1
Publicatiedatum
05-10-2020
Einddatum
16-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het slopen van een woning op de locatie Tivoliweg 1 te Hulst

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 16 november 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 16 november 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 5 oktober 2020). Zaaknummer 195900.